บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง “การขับขี่รถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย และการบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น” ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด (สาขา 2)