บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดของฮาลาล และแนวทางประยุกต์ใช้ในระบบอุตสาหกรรม