บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุน มูลนิธิคนพิการไทย (19 กรกฎาคม 2561)