บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดนำเที่ยวประจำปี 2561 ณ อนันตาริเวอร์ฮิลส์รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี (26-27 สิงหาคม 2561)