บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม ร่วมด้วยช่วยกันทาสีพื้น และบันไดทางขึ้นอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี (28 ตุลาคม 2561)