บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดทำ “2019 Business Plan Workshop” เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2019 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี (15 พฤศจิกายน 2561)