บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 (27 พฤศจิกายน 2561)