บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี (10 มกราคม 2562)