คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ท่านประธานและรองประธานฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 (11 เมษายน 2562)