บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “การขับรถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย” ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงงาน นีโอคอสเมด จังหวัดปทุมธานี (29 เมษายน 2562)

Categories

Post List