บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดฮาลาล และแนวทางประยุกต์ใช้ในระบบอุตสาหกรรม” ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ณ โรงงานนีโอคอสเมด จังหวัดปทุมธานี (2 พฤษภาคม 2562)

Categories

Post List