บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “ADVANCED SUSTAINABLE SOCIAL TRAINING COURSE” ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ณ โรงงานนีโอคอสเมด จังหวัดปทุมธานี (8 พฤษภาคม 2562)

Categories

Post List