บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว สำหรับทำอักษรเบรลล์เพื่อคนพิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด (24 พฤษภาคม 2562)

Categories

Post List