บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดนำเที่ยวประจำปี 2562 ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (26-27 พฤษภาคม 2562)