บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรม “การเลือก/ใช้ และการบำรุงรักษา เครื่อง Viscometer, Autoclave and Incubator” ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงงานนีโอคอสเมด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (24 กรกฎาคม 2562)