บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม ร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุง ถนนสาธารณะหน้าบริษัทฯ ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด จังหวัดปทุมธานี (26 กรกฎาคม 2562)

Categories

Post List