บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (First Aid/CPR)” ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด จังหวัดปทุมธานี (23 สิงหาคม 2562)

Categories

Post List