ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ร่วมทำพิธีเชิญพระภูมิขึ้นประทับที่ศาลพระภูมิใหม่ ณ โรงงานนีโอคอสเมด จังหวัดปทุมธานี (12 กันยายน 2562)

Categories

Post List