บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด (สาขา 2) จังหวัดปทุมธานี (14 ธันวาคม 2562)

Categories

Post List