บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2562 ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัดปทุมธานี (16 ธันวาคม 2562)

Categories

Post List