บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด สาขา 2 จังหวัดปทุมธานี (5 ธันวาคม 2563)

Categories

Post List