บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ทั้งในช่วงเวลากลางวัน และ ช่วงเวลากลางคืน ประจำปี 2563 ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัดปทุมธานี (16 ธันวาคม 2563)

Categories

Post List