บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 และทำพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น, พนักงานทำงานนาน (Long Service Award) สำหรับพนักงานที่มีอายุงาน 25 ปี, 20 ปี, 15 ปี, 10 ปี และ 5 ปี พร้อมเงินรางวัล ตลอดจนการจับฉลากรางวัลของขวัญปีใหม่กว่า 100 รางวัล ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด จังหวัดปทุมธานี (4 มกราคม 2564)

Categories

Post List