บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตลอดจนการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ทั้งในช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด (สำนักงานใหญ่) อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (20 ธันวาคม 2564)

Categories

Post List