คณะอาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าชมและศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตเครื่องสำอางและการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการบริหารคลังสินค้า ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (18 ธันวาคม 2561)