บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ให้การต้อนรับ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นำผู้ประกอบการที่เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 346 กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องสำอางและการบริหารคลังสินค้า ณ โรงงานนีโอคอสเมด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (13 มีนาคม 2562)

Post List