บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัดปทุมธานี (17 ธันวาคม 2562)

Post List