บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการทำบุญ ใส่บาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 และ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ประจำปี 2562 ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด จังหวัดปทุมธานี (2 มกราคม 2563)

Post List