บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดทำ “2021 Business Plan Workshop” เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2021 ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (20 พฤศจิกายน 2563)

Post List