เกี่ยวกับเรา

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัดเป็นบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ ดำเนินการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลช่องปาก ด้วยความใส่ใจคุณภาพให้กับตราสินค้าชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการผลิตที่ดำเนินการครบรอบมากกว่า 30 ปี นีโอคอสเมดได้ขยายศักยภาพการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโรงงานและคลังสินค้าที่ทันสมัยรวมถึงพื้นที่ส่วนสำนักงานที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่

อ่านต่อ

บริการของเรา

NEOCOSMED - OEM Manufacturer of Cosmetics

We are the OEM Manufacturer of Cosmetics who provide services on :

สินค้าของเรา

ปัจจุบัน นีโอคอสเมด ให้บริการรับจ้างผลิต เครื่องสำอางสินค้า 5 ประเภท คือ กลุ่มผลิตดูแลช่องปาก,
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองและเครื่องมือแพทย์, กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม, กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำหอมและโคโลญจน์

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ยึดมั่นนโยบายคุณภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต เริ่มต้นจากวัตถุดิบ กระทั่งถึงการทำงานจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการยืนยันผ่านพันธกิจสามประการ
ประการแรกคือ การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน จากการกำหนดวัตถุประสงค์พร้อมกับมีการติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ประการที่สอง การส่งเสริมปรับปรุงทักษะความรู้ต่าง ๆ ของพนักงานโดยจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง และประการที่สาม การปฏิบัติและรักษาระบบบริหารคุณภาพและระบบมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ประสบความสำเร็จได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ในปี 2540 ในขณะที่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและลูกค้าในต่างประเทศ เริ่มให้การยอมรับในคุณภาพมาตรฐานของทางบริษัท

นีโอคอสเมด ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพและมาตรฐานอื่น ๆ ดังนี้
ปี 2540 : ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต GMP จากกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2550 : ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 จากกระทรวงแรงงาน
ปี 2551 : ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ปี 2552 : ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 22716 (GMP Cosmetics) จากบริษัท SGS (Thailand) Limited
ปี 2553 : ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ TGA (ผลิตภัณฑ์ยา) จากประเทศออสเตรเลีย
ปี 2556 : ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ TGA (ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์) จากประเทศออสเตรเลีย
ปี 2557 : ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 13485 (ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์) จากบริษัท SGS United Kingdom Limited

ข่าวสาร

รับมอบโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022
คุณบุญชัย พานิชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด รับมอบโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์” จาก ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2022) จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (19 ตุลาคม 2565)
อ่านต่อ
เข้ารับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565
คุณบุญชัย พานิชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด เข้ารับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 จาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (23 มกราคม 2566)
อ่านต่อ
คุณบุญชัย พานิชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
คุณบุญชัย พานิชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด เข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2566 (Best Practice Awards 2023) จาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร (24 มีนาคม 2566)
อ่านต่อ
รับรางวัลเกียรติยศและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ ที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง 5 ปี (มรท.) ประจำปี 2566
คุณบุญชัย พานิชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด เข้าร่วมงาน Labour Management Excellence Award 2023 และรับรางวัลเกียรติยศและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ ที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง 5 ปี (มรท.) ประจำปี 2566 จาก นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนธัญบุรี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (10 พฤศจิกายน 2566)
อ่านต่อ

กิจกรรม

ต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิต หลักสูตรนานาชาติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิต หลักสูตรนานาชาติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ และการบริหารคลังสินค้า ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (21 กันยายน 2566)
20 พฤศจิกายน 2566
อ่านต่อ
ต้อนรับคณะครูอาจารย์ และนักเรียน โครงการ วมว.มธ.-สกร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์ และนักเรียน โครงการ วมว.มธ.-สกร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ และการบริหารคลังสินค้า ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (16 ตุลาคม 2566)
20 พฤศจิกายน 2566
อ่านต่อ
ร่วมออกบูธในงานแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความงาม COSMEX 2023
บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ร่วมออกบูธในงานแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมความงาม COSMEX 2023 in-cosmetics asia ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (7-9 พฤศจิกายน 2566)
20 พฤศจิกายน 2566
อ่านต่อ
คณะอาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง
คณะอาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ และการบริหารคลังสินค้า ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (2 พฤศจิกายน 2566)
30 พฤศจิกายน 2566
อ่านต่อ

ร่วมงานกับเรา

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัดเป็นบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ ดำเนินการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลช่องปาก ด้วยความใส่ใจคุณภาพให้กับตราสินค้าชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

Engine by shopup.com