ผู้ประสานงานการขาย

หมวดหมู่: ตำแหน่งงาน

ผู้ประสานงานการขาย

รายละเอียดงาน

1. การขยายฐานลูกค้ารับจ้างผลิต (OEM / ODM) รายใหม่

  • หาลูกค้ารายใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ
  • รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า
  • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • ประสานงานกับหัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์และฝ่ายซัพพลายเชนเพื่อให้ลูกค้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า

2. ดูแลและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ารับจ้างผลิต (OEM) รายเดิมที่มีอยู่

  • ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อช่วยในการออกสินค้าให้ทันตาม ความต้องการของลูกค้า
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า

 

คุณสมบัติ

การศึกษา : วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ในงานขาย และ / หรือ งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสําอาง 3 ปีขึ้นไป

ทักษะและความชํานาญ : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

อื่นๆ : มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

 

28 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 22 ครั้ง

Engine by shopup.com