ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ

 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ
     บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ยึดมั่นนโยบายคุณภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต เริ่มต้นจากวัตถุดิบ กระทั่งถึงการทำงานจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการยืนยันผ่านพันธกิจสามประการ
ประการแรกคือ การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน จากการกำหนดวัตถุประสงค์พร้อมกับมีการติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
ประการที่สอง การส่งเสริมปรับปรุงทักษะความรู้ต่าง ๆ ของพนักงานโดยจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง
และประการที่สาม การปฏิบัติและรักษาระบบบริหารคุณภาพและระบบมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ประสบความสำเร็จได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ในปี 2540 ในขณะที่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและลูกค้าในต่างประเทศ เริ่มให้การยอมรับในคุณภาพมาตรฐานของทางบริษัท
นีโอคอสเมด ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพและมาตรฐานอื่น ๆ ดังนี้

ปี 2540 : ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต GMP จากกระทรวงสาธารณสุข

ปี 2550 : ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 จากกระทรวงแรงงาน
ปี 2551 : ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ปี 2552 : ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 22716 (GMP Cosmetics) จากบริษัท SGS (Thailand) Limited
ปี 2553 : ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ TGA (ผลิตภัณฑ์ยา) จากประเทศออสเตรเลีย
ปี 2556 : ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ TGA (ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์) จากประเทศออสเตรเลีย
ปี 2557 : ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 13485 (ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์) จากบริษัท SGS United Kingdom Limited

GMP


ISO22716


TGA (Medicinal Products)


TGA (Medicinal Devices)


ISO 13485


TLS 8001


 


15 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 34 ครั้ง

Engine by shopup.com