คุณบุญชัย พานิชการ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับเกียรติบัตร จาก นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Categories

Post List