คุณบุญชัย พานิชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้รับเกียรติจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา