คุณบุญชัย พานิชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด เข้ารับเกียรติบัตรจาก นางวลัยพร เหล่าวานิช รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน