คุณบุญชัย พานิชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้รับเกียรติจาก กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับผู้ประกอบการในภาคตะวันออก (พื้นที่ EEC)

Categories

Post List