บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี (9 มกราคม 2563)