บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้ทำการผลิตแอลกอฮอล์เจล และแจกจ่ายให้กับ พนักงานของบริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ทุกท่าน เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (5 มีนาคม 2563)

Categories

Post List