บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด โดย คุณบุญชัย พานิชการ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัลวิสาหกิจต้นแบบดีเด่น (ระดับทอง) “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)“ ประจำปี 2562 จาก ดร. ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (22 กรกฎาคม 2563)