บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด โดย คุณบุญชัย พานิชการ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับประกาศนีบัตร จากนายมนตรี วงศ์มั่นกิจการ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสที่ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้ผ่านการเข้าร่วม “กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่โลจิสติกส์ 4.0” ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร (6 สิงหาคม 2563)