คณะผู้บริหาร บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ให้การต้อนรับ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์, รองคณบดีฝ่ายบริหาร, รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฎิบัติการ, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และร่วมปรึกษาหารือเรื่องการสนับสนุนด้านวิชาการตลอดจนการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพเภสัชของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (15 สิงหาคม 2563)

Post List