บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้กับพนักงานทุกคน ณ อาคารสำนักงาน 5 ชั้น บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (15 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564)