บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้ทำการผลิตแอลกอฮอล์ (Alcohol Sanitizer) และแจกจ่ายให้กับ พนักงานของบริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ทุกท่าน เพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (24 กันยายน 2564).