บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีกิจกรรมการทำ “2022 Business Plan Workshop” เพื่อให้พนักงานร่วมกันกำหนดเป้าหมายของบริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ในปี 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน 5 ชั้น บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (19 พฤศจิกายน 2564)