บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ให้กับพนักงานทุกคน ณ อาคารสำนักงาน 5 ชั้น บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (14 กุมภาพันธ์ 2565)