บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร CSV – COMPUTERIZED SYSTEM (SOFTWARE) VALIDATION ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน 5 ชั้น บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (22 มีนาคม 2565)