บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในองค์กร Personal Data Protection Acts 2019 ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน 5 ชั้น บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (5 เมษายน 2565)

Post List