บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจ ATK ตรวจหาเชื้อโควิด-19 พนักงานทุกคน ในวันเปิดทำการวันแรก หลังจากการหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 (16 และ 18 เมษายน 2565)