บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบกระบวนการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานในองค์กร ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน 5 ชั้น บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (3 พฤษภาคม 2565)