บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร ISO 14971:2019 เครื่องมือแพทย์-การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือแพทย์ ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ณ โรงงานนีโอคอสเมด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (30 มิถุนายน 2565 – 1 กรกฎาคม 2565)